Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2020

antie
22:15
9394 719f 500
Reposted fromanheros anheros viahormeza hormeza
22:10
3433 87e6 500

chandelyer:

Fadwa Baalbaki spring 2015 couture

(via misterpoof)
Reposted fromshujinko shujinko viawhisperofsmoke whisperofsmoke
antie
06:29
4185 86ff 500
Reposted byki-aditeiseianderer-tobibruxagrovlystrzepycarmenlunamolotovcupcakejustafragmentofyoudarksideofthemoonMilkyJoemalborghettoHypothermiaMoblitzmartitibauernlineGreyscaleKocuchreloveutionc0ffeedazzling

November 12 2019

antie
20:26

Marina Abramovic meets Ulay


from
Marina Abramovic meets Ulay

“Marina Abramovic and Ulay started an intense love story in the 70s, performing art out of the van they lived in. When they felt the relationship had run its course, they decided to walk the Great Wall of China, each from one end, meeting for one last big hug in the middle and never seeing each other again. at her 2010 MoMa retrospective Marina performed ‘The Artist Is Present’ as part of the show, a minute of silence with each stranger who sat in front of her. Ulay arrived without her knowing it and this is what happened.”
antie
20:24
Przytulam się do niego i jest mi tak, jakbym po długiej podróży wróciła w miejsce, za którym tęskniłam przez całe życie. 
— Lori Nelson Spielman
Reposted fromlovvie lovvie viacappaque cappaque
antie
20:22
6894 4f8c 500
Reposted fromRowena Rowena viatransfuzja- transfuzja-
antie
20:21
Reposted fromFlau Flau viaprincess-carolyn princess-carolyn
antie
20:21
5500 6710
Reposted fromgrandville grandville viaslowlyembrace slowlyembrace

August 14 2019

antie
20:57
antie
20:52
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viakalesony-dziadka kalesony-dziadka

March 03 2019

antie
20:02
Pamiętasz jak chciałeś tego co, teraz masz?
— volant
Reposted frommadeliine madeliine viaszalony-virus szalony-virus

September 22 2018

antie
10:19
antie
10:18
2229 094b
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatysiace-mysli tysiace-mysli
antie
10:16
antie
10:15
antie
10:13
Dobry seks rozładowuje napięcia, leczy frustracje oraz eliminuje niepotrzebny stres.
http://seeik.pl

April 12 2018

antie
10:16
3077 226a 500
Reposted bypati2k6 pati2k6
antie
10:15
3074 a906 500

March 16 2018

antie
22:58
Nie becz. Nie warto.
Jesteś młoda i silna.
Nie musisz krzyżować się teraz za nieudane związki.
Lepiej poszukać słońca. Albo w deszczu wypić kawę z marzeń. Tak lepiej. Nie wypatrywać i nie wracać do chorej przeszłości. Pewne rozdziały należy zamykać na klucz.
— Kaja Kowalewska
Reposted bySkydelan Skydelan

December 29 2017

antie
16:53
2107 47eb 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaabsolem absolem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl