Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2017

20:51
8008 631f 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viahormeza hormeza
antie
20:44
antie
20:42
9924 3aab 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaoutofmyhead outofmyhead

September 18 2017

antie
12:45
6308 2636
Reposted bypati2k6omka217biauek

June 26 2017

antie
21:23
8435 4627 500
Reposted fromtgs tgs viaczylipapryczkaczili czylipapryczkaczili

June 21 2017

21:46
7460 0e72

the-tinymermaid:

nothing is permanent, the art of letting go

Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viafreska freska
antie
21:41
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viapoolun poolun

May 23 2017

antie
10:42
1864 c3ad
Reposted frommaardhund maardhund viasomebodytolove somebodytolove

April 10 2017

antie
18:45
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromtaSowa taSowa viaxannabelle xannabelle
antie
18:42
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur

April 09 2017

antie
20:40
4713 ec44 500
Most San Shan w Chinach inspirowany kształtem DNA, projekt: Penda
Reposted bynamida namida

April 06 2017

antie
19:25
2062 08ca
Reposted fromSzczurek Szczurek viaplugss plugss
antie
19:13

April 03 2017

20:32
6532 bc6a 500

youllseeitwillallbeworthit:

Parenting…you’re doing it right.

Reposted fromjustinwright justinwright vianiskowo niskowo
antie
20:29
nienawidzę słów "inni mają gorzej", bo każdy, choć raz w życiu przeżywał swój własny koniec świata.
Reposted frommefir mefir viawtfknobs wtfknobs

March 17 2017

antie
15:45
7521 88af 500
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viaciarka ciarka
antie
15:41
1452 b2df 500
Reposted fromalicemeow alicemeow viadontforgot dontforgot

March 09 2017

antie
20:22
8551 0247 500
Reposted by3u3abealobsterkrolfasolekwiksz

March 08 2017

antie
08:43
"Jeśli facetowi zależy to nie będziesz potrzebowała czytania między wierszami, bo okaże Ci to. A jeśli mu nie zależy, to choćbyś podała samą siebie na złotej tacy i tak pozostaniesz koleżanką do łóżka."

AMEN.
— Pokolenie Ikea
Reposted frommissbrodka missbrodka viaBrilliant Brilliant
antie
08:42
Wszystko Ci wolno. Ale nie wszystko warto.
Reposted fromzamknij-drzwi zamknij-drzwi viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl