Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 29 2017

antie
16:53
2107 47eb 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaabsolem absolem

December 20 2017

antie
22:15
7394 4048

December 17 2017

antie
13:05
0677 3054 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
antie
13:04
0693 8d52 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
antie
13:04
0699 6651 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
antie
13:03
Reposted fromFlau Flau
antie
13:03
0723 43ac 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
antie
12:59
"Nie mów mi, że niebo jest granicą, skoro są ślady stóp na księżycu."

November 28 2017

antie
06:56
5142 584c 500
Reposted byHiperborea Hiperborea

September 25 2017

20:51
8008 631f 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viahormeza hormeza
antie
20:44
antie
20:42
9924 3aab 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaoutofmyhead outofmyhead

September 18 2017

antie
12:45
6308 2636
Reposted bypati2k6omka217biauek

June 26 2017

antie
21:23
8435 4627 500
Reposted fromtgs tgs viaczylipapryczkaczili czylipapryczkaczili

June 21 2017

21:46
7460 0e72

the-tinymermaid:

nothing is permanent, the art of letting go

Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viafreska freska
antie
21:41
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viapoolun poolun

May 23 2017

antie
10:42
1864 c3ad
Reposted frommaardhund maardhund viasomebodytolove somebodytolove

April 10 2017

antie
18:45
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromtaSowa taSowa viaxannabelle xannabelle
antie
18:42
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur

April 09 2017

antie
20:40
4713 ec44 500
Most San Shan w Chinach inspirowany kształtem DNA, projekt: Penda
Reposted bynamida namida
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl